زمان : پنجشنبه 10 اسفند در حسینیه صاحبالزمان (عج) دهستان سفلی از ساعت 14 الی 16 دهم اسفند 96 دهستان سفلی