با سلام

بدینوسیله از کلیه خانواده های معزز و معظم شهدا استدعا داریم که حتی المقدور یک قطعه عکس با کیفیت از شهیدان بزرگوار تهیه  نموده و به پایگاه ایران شهید ارسال نمایند تا در ویرایش جدید سایت مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین  می توانید از مقبره شهدا یک قطعه عکس با وضوح مناسب تهیه و ارسال فرمائید.

با تشکر