میلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت، اسد الله الغالب، علی بن ابیطالب، گرامی  باد

روز پدر بر تمامی پدران مبارک باد.

در این روز عزیر برای شادی روح همه  پدرهای دنیا که عاشقانه جوانی خود را برای راحتی فرزندانشان فدا کردند یک دسته گل به ریبایی سورهای مبارک حمد و سوره نثارشان می کنیم