بسم رب الشهداء و الصدقین

شهید : حاج سلیمان زارع

فرزند :

عضو :

تاریخ تولد :

محل تولد : روستای شهید آباد

تاریخ شهادت : ۲۳/۳/۱۳۶۷

محل شهادت  : شلمچه

عملیات : بیت المقدس (۷)

محل دفن : مفقود الاثر

زندگی نامه سرداررشیداسلام شهید حاج سلیمان زارع

صمیمیت  وسادگی روستای سجل آباد خرامه درسال ۱۳۲۷ شاهدتولدنوزادی بودکه بعدها اورابه راهی سرخ می کشاند.پدرش ازخادمین امامزاده قاسم بن حمزه بن موسی کاظم(ع)که درزادگاهش واقع است بود.فضای مذهبی خانواده اورابه سمت فضائل دینی سوق داد.چنان که ازکودکی هوش سرشار،اخلاق وصوت  دلنشینش اورادربین اهالی محل زبانزد کرد.علاقه به یادگیری علم ازهفت سالگی اوراواداشت تادوره شش ساله ابتدایی راباطی مسافت ۸ کیلومتری خانه تامدرسه باپای پیاده پشت سرگذارد.پس ازاخذ مدرک ششم ابتدایی وبه سبب نبودن کارمناسب درروستا ونیز عدم امکانات تحصیلی به شیرازهجرت کرد ودرکارگاهی فنی مشغول به کارشد.

درمدت اندکی استادکاری ماهرشدوبرای ادامه کارراهی شهر ابوظبی گردید.مدت دوسال درکشورهای عربی کارکردوسپس جهت خدمت سربازی به ایران برگشت.پس ازاتمام سربازی تشکیل خانواده داد ودرزادگاهش کارگاهی راه اندازی کردوساکن آنجا گردید.فعالیتهای مذهبی واجتماعی اودرسال ۵۲ باتحریک یکی ازروحانیون که برای تبلیغ به محل آمده بود شروع شد .باتوجه به صداقت واخلاص ومطمئن نشان دادن او ،روحانی مذکور اورابرای رهبری وهدایت جوانان آن محل برگزید.ازفعالیتهای مذهبی واجتماعی سلیمان می توان به پخش کتابها ونوارهای سخنرانی امام (ره)،راه اندازی وسروسامان دادن هیأت های مذهبی تحت عنوان عزاداران سالار شهید کربلا وجلوگیری ازثبت نام عوام درحزب رستاخیز شاهنشاهی اشاره کرد.ازدیگر فعالیتهای هوشمندانه اوباید تشکیل تیم فوتبال برای اولین بار درمحل رانام بردکه همین عامل نزدیکی جوانان محل به او ودرنهایت هدایت آنها به سمت اهداف انقلاب بود .

باآمدن مرد مشرقی عشق،به فرودگاه مهرآباد رفت ودرمراسم استقبال ۱۲ بهمن شرکت کرد.حتی درجریان نجات یکی ازمجروحان تهرانی درجلودانشگاه تهران تایک قدمی شهادت پیش رفت.پس ازپیروزی انقلاب باتشکیل انجمنهای اسلامی وشورای اسلامی وهمکاری باجهاد فعالیتهای خویش رادرراه حفظ انقلاب آغاز کرد.درزمینه آبرسانی وبرق رسانی وزیر سازی وآسفالت جاده منتهی به محل  کارهایی انجام داد که هنوزکه هنوز است آثارپربرکتش باقی استساخت دومدرسه درمحل ونیز مسجد هاشمی درآنجا بدون پیگیریهای دلسوزانه او ممکن نبود دررهگذرفعالیتهای عمرانی باید به بازسازی تنها امامزاده محل نیز اشاره کردپس ازآغاز جنگ تحمیلی بادیدن آموزش یکماهه درباجگاه شیراز دربهمن ۱۳۵۹ به جبهه های غرب کشور(مریوان)عازم شدودراولین حضور،فرماندهی دسته گروهانی راکه فرمانده اش شهید دعایی بود،عهده دار شد.درشهریور ۱۳۶۰ برای باردوم به ارتفاعات حساس –بازی دراز-رفت وبه علت سقوط ماشین آنها که ناشی ازبرخورد گلوله خمپاره بود دچارمصدومیت شدیدوشکستگی استخوان شد.

      معاونت قرارگاه تاکتیکی جزیره مجنون،معاونت دوم یگان دریایی تیپ امام حسن،فرماندهی گروهان دریایی ازجمله مسئولیتهای اودرعملیتهای والفجرمقدماتی ،والفجر۸،والفجر۱۰،کربلای۵ وبیت المقدس ۷ بود.میزهای مسئولیت بنیادشهید شهرستانهای خرامه،ارسنجان وفسا هیچگاه اخلاص ومردمداری وخدمت به چشم وچراغ ملت راازیاد نخواهند برد

این مجاهد راه حق درجریان عملیات بیت المقدس ۷ درحالی که مورد اصابت گلوله دشمن قرارگرفته بود با آرپی جی به جان تانکهای درحال پیشروی دشمن افتاده بود که به محاصره نیروهای عراقی درمی آید وبه خیل جاوید الاثرهای هشت سال دفاع مقدس می پیوندند.

                                                      روحش شاد ویادش گرامی باد