بسم رب الشهداء و الصدقین

شهید : ابوالقاسم ایزدی

فرزند :احمد

عضو : سپاه

تاریخ تولد : ۱۳۴۴

محل تولد : خرامه

تاریخ شهادت : ۴/۴/۶۷

محل شهادت  : جزیره مجنون

عملیات : بیت المقدس (۷)

محل دفن : گلزار شهدای امامزاده اسحاق (ع) – خرامه