شهید سید علیرضا زراعت پیشه

شهید سید علیرضا زراعت پیشه *فرزند :سید صفر*عضویت :بسیجی *تاریخ تولد :۱۳۵۱/۱/۱*محل تولد :روستای کورکی *تاریخ شهادت :۱۳۶۷/۴/۴*محل شهادت :جزیره مجنون *محل دفن :گلزار شهدای روستای کورکی