بسم رب الشهداء و الصدیقین

شهید : هوشنگ   قربانی جابری

تاریخ تولد : ۱۳۴۳

محل تولد : معزآباد جابری

نام پدر : میانباش

تاریخ شهادت :۹/۸/۶۶

عضویت : سرباز

محل شهادت :سومار    عملیات :

محل دفن : گلزار شهدای روستای کوه خیاره