بسم رب الشهداء و الصدیقین

شهید :  زلفعلی   دهقان

تاریخ تولد :          محل تولد : معزآباد گورگیر

نام پدر : عبدالحسین

تاریخ شهادت : ۴/۱۰/۶۵

عضویت : بسیجی

محل شهادت :         عملیات : کربلای ۴

محل دفن : گلزار شهدای امام زاده اسحاق (ع) خرامه