بسم رب الشهداء و الصديقين شهيد : درويشعلي رمضاني تاريخ تولد : 1346       محل تولد : خرامه نام پدر : رمضان تاريخ شهادت : 26/6/1366 عضويت : سرباز وظيفه محل شهادت : سومار    عمليات : محل دفن : گلزار شهداي  امام زاده اسحاق (ع) خرامه شهيد درويشعلي رمضاني ...