بسم رب الشهداء و الصديقين شهيد : علي زارعي تاريخ تولد : 1345       محل تولد : روستاي بنجير نام پدر : تاريخ شهادت : 8/1/1366 عضويت : پاسدار وظيفه محل شهادت : جزيره مجنون     عمليات : محل دفن : گلزار شهداي  دارالرحمه شيراز شهي علي زارعي در خانواده ...