شهید: ناصر رنجبر نام پدر: لطفعلی عضویت: بسیج تاریخ و محل تولد: 1342- روستای کوه خیاره تاریخ و محل شهادت: 2/5/1362- حاج عمران، عملیات والفجر2 آرامگاه: گلزار شهدای روستای کوه خیاره چراغ راه آینده، شعار آزادگی و فداکاری شهدای ماست.  حضرت آیت الله خامنه ای شهيد رنجبر در ...