شهید سید جلیل حسینیشهید سید جلیل حسینی

پاسدار شهید سید جلیل حسینی*فرزند :سید فرج* عضویت :سپاه پاسداران جمهوری اسلامی-پاسدار افتخاری *تاریخ تولد :۱۳۴۷/۳/۷*محل تولد :روستای کورکی *تاریخ شهادت :۱۳۶۶/۱۱/۲۱*محل شهادت :شلمچه *محل دفن :گلزار شهدای روستای کورکی *