زندگی نامه و وصیت نامه شهید حیدر زارع شهید: حیدر زارع نام پدر: محمد نبی عضویت: بسیج تاریخ و محل تولد: 1307- روستای مهریان تاریخ و محل شهادت: 22/5/1365– جزیره مجنون آرامگاه: گلزار شهدای روستای رحمت آباد شهید به معنای حاظر، ناظر، گواه، و گواهی دهنده، خبر ...