با سلام با توجه به اینکه هدف از راه اندازی سایت ایران شهید صرفا ایجاد پایگاهی برای معرفی شهدای شهرستان خرامه و بخش کربال و عشایر بود و در این مدت کاملا تلاش نموده ایم تا از انتشار هر گونه مطلب ...