سلام من حسین زارع ازشماسروران گرامی خواهشمندم اسم شهید عوض زارع ساکن روستای کمجان که درسال 1367 در مریوان به شهادت رسید وجسد نورانیش بعد 13 سال چشم انتظاری به دیار خود بازگشت وبه خاک سپرده شد من هرچه جستجو ...