زندگی نامه و وصیت نامه شهید محمد فتوح آبادی شهید: محمد فتوح آبادی نام پدر: عوض عضویت: سرباز تاریخ و محل تولد: 1340- روستای فتوح آباد تاریخ و محل شهادت: 11/1/1362 - چم هندی جنوب آرامگاه: گلزار شهدای روستای فتوح آباد خون شهیدان ما امتداد خون پاک ...