بسم رب الشهداء و الصدقين نام و نام خانوادگي : محمد قوهستاني تاريخ تولد :1333 نام پدر : خانجان محل تولد :جهان آباد عضويت : سرباز تاريخ شهادت 11/12/59 عمليات : محل شهادت : دار خوئين آبادان محل دفن : گلزار شهداي روستاي جهان آباد وقتي كه در بيابان عطش ...