هفته دفاع مقدس همچون نگینی تا همیشه زمان، بر تارك تاریخ حماسه و ایثار و پایداری آزادگان جهان می‌درخشد، تاریخ 8 ساله دفاع مقدس كه پر از عشق و ایثار و مقاومت است و دعای شبانه پرچمدار وادی عشق ...