شهید سید عنایت الله نبی زادهپاسدار شهید سید عنایت الله نبی زاده *فرزند :سید علی *عضویت :پاسدار وظیفه *تاریخ تولد :۱۳۴۸/۲/۴*محل تولد :روستای کورکی *تاریخ شهادت:۱۳۷۰/۳/۲۶″پس از چند سال تحمل درد جانبازی به درجه شهادت رسید “محل شهادت :جبهه آبادان *محل دفن:گلزار شهدای روستای کورکی