بسم رب الشهداء و الصدقين شهيد : نصرت اله كرمزاده فرزند :محمد ابراهيم عضو : بسيج تاريخ تولد : 1343 محل تولد : روستاي سجل آباد تاريخ شهادت : 4/3/61 محل شهادت : خرمشهر عمليّات : محل دفن : گلزار شهداي امامزاده عقيل شهيد آباد شهادت قله سعادتي است كه ...