شهید سید علاالدین اسدپورجاویدالاثر شهید؛ سید اعلا الدین اسدپور*فرزند :سید حسن *عضویت :بسیجی *تاریخ تولد :۱۳۴۹/۴/۲۰*محل تولد :روستای کورکی *تاریخ شهادت :۱۳۶۷/۴/۱۰*محل شهادت :شلمچه *محل دفن :جاویدالاثر