شهیده فاطمه عمیدی پور
فرزند :قدرت الله؛ عضویت :بسیجی؛ تاریخ تولد :۱۳۴۸/۲/۱۱؛ محل تولد :روستای کورکی؛ تاریخ شهادت :۱۳۶۵/۱۱/۲۹؛ محل شهادت:دربمباران هوایی بعثی درشیراز محل دفن :روستای کورکی