شهید سرداررضا علیایی فرزند محمد رضا درتاریخ ۹  تیر ماه ۱۳۴۸ در یک خانواده مذهبی چشم به جهان گشود و تحصیلات ابتدایی را در محل روستا به اتمام رساند و برای ادامه تحصیل ابتدا به خرامه و سپس قبل از پایان دوره راهنمایی رهسپار شیراز شد. پس از ورود به دبیرستان ابوذر(شاهپور قدیم) در رشته علوم تجربی در سال ۱۳۶۶ فارغ التحصیل شد. وی در حین تحصیلات متوسطه چندین ماه از عمر پر برکت خود را برای دفاع از میهن در جبهه ها گذراند. با قبولی در کنکور همان سال وارد دانشکده پرواز نیروی هوایی سپاه در رشته مهندسی مراقبت پرواز در تهران شد. در سال ۱۳۷۰ از دانشکده پرواز فارغ التحصیل شد و برای خدمت در برج مراقبت پایگاه هوایی اصفهان رهسپار اصفهان شد. در سال ۱۳۷۲ تشکیل خانواده داد و در سال ۱۳۷۴ پس از قبولی در کنکور وارد دانشگاه پیام نورنجف آباد دررشته حسابداری شد و نهایتا در سال ۱۳۷۸ فارغ التحصیل شد. و تا سال ۱۳۸۳ در برج مراقبت پایگاه هوایی اصفهان به خدمت صادقانه ادامه داد طوری که چندین بار به عنوان مهندس مراقبت پروازنمونه از سوی مسئولین ذیربط مورد تشویق قرار گرفت در سال ۱۳۸۳ برای ادامه خدمت رهسپار پایگاه هوایی سید الشهداء شیراز شد و به عنوان معاون مالی(طرح و برنامه ) در پایگاه هوایی شیراز به خدمت ادامه داد و طی دو سال خدمت در این پست به گواه دوستان یکی از موفقترین مدیران مالی در ۱۳۸۵ سطح نیروی هوایی بود تا این که درصبح گاه روزدوشنبه ۶ آذرماه حین ماموریت و هنگام بازگشت از تهران به همراه ۳۲ نفر از متخصصین نیروی هوایی با یک هواپیمای آنتونف هنگام برخاستن از باند فرودگاه مهرآباد دچار سانحه غم انگیزشد و آخرین پرواز خود را با سفری ابدی آغاز کرد و به مقام والای شهادت نائل گردید و در گلزار شهدای شیراز به خاکسپرده شد. از وی دو فرزند به نام فائزه ۱۰ ساله و علی یکساله (هنگام شهادت) به یادگار مانده است. روحش شاد